Branding de Truck Tibet, le 1er food truck tibétain lancé par Gelek & Tenpa.
Client : Truck Tibet      via Agence : Teaser      Année : 2020

You may also like